พระกรุฮอด ปางรำพึง พระประจำวันศุกร์สนใจติดต่อ 088-228-2585 นพรามอินทรา