ภาพถ่ายกลุ่มชาวต่างชาติที่เชิงบันไดทางขึ้นพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ในสมัยรัชกาลที่๕
https://historyoftemples.kachon.com/353766