พระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
https://historyoftemples.kachon.com/353485