พุทธศิลป์ในประเทศไทย

พระพุทธนเรศวร์สักชัยฯ วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
พระพุทธนเรศวร์สักชัยฯ วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้น เป็นแหล่งป่าไม้สำคัญโดยเฉพาะไม้สัก ต้นไม้ในป่ามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เราจึงมักได้ยิน ได้ฟังคำบอกเล่าถึงขนาดของต้นไม้ใหญ่สามคนโอบบ้าง
พระนั่งศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
พระนั่งศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
"วัดสามพระยา" เขตพระนครกรุง เทพฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เพราะเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวง รวมทั้งใช้เป็นที่ประกาศ
พระนอนศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
พระนอนศักดิ์สิทธิ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
'วัดสามพระยา' เขตพระนคร กรุง เทพฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เพราะเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนาม
พระอจนะ วัดศรีชุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
พระอจนะ วัดศรีชุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
"วัดศรีชุม" อ.เมือง จ.สุโขทัย หรือที่ในพระราชพงศาวดารบางฉบับเรียกว่า "วัดฤษีชุม" เป็นวัดสำคัญของกรุงสุโขทัยซึ่งมีอายุกว่า 700 ปีมาแล้ว สิ่งที่ผู้มาเยือนจะเห็นในปัจจุบัน คือ มณฑปขนาดสูงใหญ่ หลังคาเปิดโล่ง
หลวงพ่อโตวัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
หลวงพ่อโตวัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
'วัดจองคำ' ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตามประวัติวัด ระบุว่า หลักฐานการสร้างวัดได้ขุดพบหลุมเสาเดิมซึ่งจารึกลงในแผ่นเงิน
พระพุทธสิทธิมงคล วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง
พระพุทธสิทธิมงคล วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง
"วัดประสิทธิชัย" หรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า "วัดท่าจีน" สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 95 ตารางว
พระพุทธนฤมลธรรโมภาส วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา
พระพุทธนฤมลธรรโมภาส วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา
"วัดนิเวศธรรมประวัติ" ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวร วิหาร ที่ตั้งอยู่ตอนท้ายบนเกาะลอยหน้าพระราชวังบางปะอิน ชาวบ้านนิยม เรียกว่า วัดใหม่
พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลฯ
พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลฯ
'วัดศรีอุบลรัตนาราม' อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เดิมชื่อ 'วัดศรีทอง' เป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด บนถนนอุปราช สร้างเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2398 ตรงกับ ร.ศ.74 เป็นปีที่ 5 แห่ง
พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม วัดแห่งนี้ เป็นที่ตั้งประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์
พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร จ.อ่างทอง
พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร จ.อ่างทอง
"พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมก" เป็นพระพุทธไสยาสน์ศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานที่วัดป่าโมกวรวิหาร (ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ที่ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอ
พระศรีอาริยเมตไตร วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
พระศรีอาริยเมตไตร วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
"พระศรีอริยเมตไตรย" ประดิษฐานวัดไลย์ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มีพุทธลักษณะศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 92 เซนติเมตร สูง 107 เซนติเมตร วัสดุสำริดลงรักปิดทอง
พระแสนแซ่ทองคำ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
พระแสนแซ่ทองคำ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง
'พระแสนแซ่ทองคำ' เป็นพระ พุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ เนื้อวัสดุทองคำน้ำหนัก 95.5 บาท หน้าตักกว้าง 9.5 นิ้ว สูง 15 นิ้ว ศิลปะแบบล้านนาผสมอยุธยา สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21
พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีฯ
พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีฯ
"วัดพระมหาธาตุ" ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งของนครศรีธรรมราชมาแต่โบราณ
พระประธานวัดน้ำผุดเหนือ แรงศรัทธาชาวน้ำผุดอ.เมืองตรัง
พระประธานวัดน้ำผุดเหนือ แรงศรัทธาชาวน้ำผุดอ.เมืองตรัง
"วัดน้ำผุดเหนือ" ตั้งอยู่ริมถนนสายตรัง-น้ำผุด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง หรืออยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรัง ประมาณ 15 กิโล เมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน
พระเจ้าแข้งคม วัดศรีเกิด จ.เชียงใหม่
พระเจ้าแข้งคม วัดศรีเกิด จ.เชียงใหม่
'พระเจ้าแข้งคม' เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ขัดสมาธิราบ วัสดุสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 94 นิ้ว สูง 112 นิ้ว น้ำหนัก 3,960 กิโลกรัม ศิลปะสมัยล้าน

มีต่อหน้า >> 1 2 3

หน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม