งานสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
 

งานสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

ประวัติศาสตร์ของชาววัดอรุณฝั่งธนบุรีเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราชาวฝั่งธนบุรี เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พวกเราทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และพ่อแม่พี่น้องชาวหลังวัดอรุณ ได้ร่วมกันสร้างบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำเร็จลงได้อย่างสวยงาม

ด้วยการสร้าง 1.เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จำนวนการสร้าง 29,999 เหรียญมีทั้งหมด 16 แบบ ขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับท่านผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆทั้งสิ้น 2.ภาพวาดสีน้ำมันพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จำนวน 1 ภาพ 3.พระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดความสูง 108 เซนติเมตร จำนวนการสร้าง 9 พระองค์ 4.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

ไว้ให้ประชาชนที่เคารพศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สักการะบูชาพระองค์ท่าน การจัดสร้างทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระองค์ท่านเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราชาววัดอรุณฝั่งธนบุรีและปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

ชุมชนชาววัดอรุณนั้นมีประวัติการก่อตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานกว่าสองร้อยปี มีพื้นที่ชุมชนติดกับเขตบริเวณของวัดอรุณ ซึ่งวัดอรุณนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเดิมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พวกเราชาววัดอรุณทุกคนมีความรักเคารพและความศรัทธาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชมหาราชาของปวงชนชาวไทยทุกๆคนเป็นอย่างยิ่ง

ในอดีตที่ผ่านมาของชุมชนชาววัดอรุณสองร้อยกว่าปีนั้น ยังไม่เคยมีใครมีโอกาสได้สร้างเหรียญหรือพระรูปจำลองขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในนามของชาววัดอรุณเลยสักครั้ง ซึ่งยิ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ และพ่อแม่พี่น้องชาวหลังวัดอรุณ

ที่มีโอกาสได้จัดสร้าง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ภาพวาดสีน้ำมันพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ พระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ในนามของชุมชนชาววัดอรุณในรุ่นอายุของพวกเรา ลูกหลานชาววัดอรุณในรุ่นนี้

พิธีสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ เป็นที่ประดิษฐานของพระรูปพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณ ซึ่งพระรูปพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวฝั่งธนบุรีและของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณ พระเทพเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค9 (ปธ.9) เป็นประธานในพิธีสมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณในครั้งนี้

บรรยากาศภายในงานพิธีสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนั้น เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์  เต็มไปด้วยประชาชนที่เคารพศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนับพันคน หลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศจากทั่วประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยความศรัทธา

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดหลวงเก่าแก่มีมาก่อนสมัยสร้างกรุงธนบุรี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณเป็นวัดหลวงประจำพระบรมมหาราชวังของกรุงธนบุรี มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมากว่าสองร้อยปี เป็นสถานที่ศักสิทธิ์โดยเฉพาะพระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนั้น

 

เป็นที่ประดิษฐานของพระรูปพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณ ซึ่งพระรูปพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพรักของประชนชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อเสร็จจากพิธีสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ที่หน้าพระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณแล้ว พวกเราทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่)

และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณและชุมชนใกล้เคียงกว่าพันคนได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่พระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จากหน้าพระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณเพื่อแห่พระรูปของพระองค์ท่านมาประดิษฐานยัง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่หน้าบริษัทกะฉ่อนดอทคอมอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาววัดอรุณที่สามารถจัดริ้วขบวณแห่พระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ด้วยความร่วมมือของพี่น้องชาววัดอรุณและชุมชนใกล้เคียงมีความยาวนับกิโลเมตรได้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ สมพระเกียติของพระองค์ท่านซึ่งเป็นพระมหาราชมหาราชาของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อริ้วขบวนแห่พระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเดินทางมาถึงปรัมพิธี ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

ทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณและชุมชนใกล้เคียงกว่าพันคนได้ร่วมกัน จัดพิธีประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ณ พระแท่นที่เราได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ใหญ่สมพระเกียติในพระองค์ท่าน เป็นความปลาบปลื้มปิติยินดีของพวกเราชาววัดอรุณซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่ง ที่ได้ร่วมกันทำความดีถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปู่ตากของพวกเราชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

หลังจากทำพิธีประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเรียบร้อยแล้ว ทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณ ได้จัดให้มีการแสดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ด้วยการแสดง ตีกระบี่กระบองจากโรงเรียนพณิชยการราชดําเนิน ธนบุรี โดยอาจารย์กฤษดา จุลชาตและอาจารย์วีรชัย บุญเพง การแสดงจากคณะสิงโต ศิษย์หลวงพ่อเกษร โดยคุณก้อ วัดท่าพระ การแสดงจากคณะสิงโต ศิษย์ลูกเจ้าแม่กวงอิม โดยคุณบอม กวงอิม

การแสดงจากคณะสิงโตลูกหลวงพ่อโบสถ์บน โดยคุณชู(เปิ้ล) วัดเศวต การแสดงจากคณะมังกรทองเทพาดำทุ่ง โดยคุณดิ๊ก เทพา การแสดงพินแคนวัดบางแวก โดยท่านพระครูธีระธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก ซึ่งเป็นแสดงที่สนุกสนานตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง (การแสดงทั้งหมดประสานงานโดยคุณชู(เปิ้ล) วัดเศวต)

หลังจากการแสดงต่างๆจบลงแล้ว ทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) ได้ทำการแจกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเนื้อตะกั่ว ให้กับท่านผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับเสื้อกะฉ่อนดอทคอมเพื่อเข้าร่วมริ้วขบวนแห่พระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และแจกพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่เข้าร่วมพิธีสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันทุกๆคน เหรียญและพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณได้หมดลงแล้วจากการแจกในพิธีครั้งนี้ 

เหรียญและพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ที่ทางทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ ได้ทำการแจกฟรีให้แก่ท่านผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้นั้น เหรียญและพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้ทำการมหาเทวาภิเศกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการโดยพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนี้ 

อีกทั้งมวลสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในเหรียญและพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ก็ล้วนแล้วแต่สุดยอดมหากาฬทั้งสิ้น เจตนาการสร้างก็บริสุทธิ์คือเราสร้างขึ้นมาเพื่อแจกให้กันฟรีๆโดยไม่มีมูลค่าใดๆ อีกทั้งสื่อมวลชนต่างๆก็ได้นำเสนอเรื่องราวของเหรียญรุ่นนี้ไปแล้วหลายครั้งหลายฉบับเช่น ข่าวสด คมชัดลึก บ้านเมือง สยามรัฐ และหนังสือพระอีกหลายๆเล่ม ทางทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) จึงอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งสำหรับท่านผู้โชคดีที่ได้รับแจกฟรีเหรียญและพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จงเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเหรียญรุ่นนี้เป็นพระดีที่มีอนาคตไกลในเวลาอันใกล้นี้อย่าแน่นอน

ทีมงานกะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และพ่อแม่พี่น้องชาววัดอรุณ ขอขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ทุกสาขาอาชีพที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้ จนทำให้งานสมโภชพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีอย่างยิ่งใหญ่อลังการ พวกเราชาววัดอรุณซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆสามารถบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปได้กล่าวขานและจดจำกันต่อไป

คณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณ
1.ท่านพระธรรมมงคลเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
2.ท่านพระเทพเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 9
3.ท่านพระครูธีระธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก

คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณ
1.ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน
2.พลโทไพรัช โพธิอุบล เจ้ากรมสื่อสารทหาร
3.พลตำรวจตรี ชาญ วิมลศรี รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
4.พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม
5.พลตำรวจตรี เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผู้บังคับการ อำนวยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
6.พลตำรวจตรี ชัชรินทร์ สว่างวงศ์ ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

7.พันเอก(พิเศษ) โกศล ชูใจ รองหัวหน้าสำนักงาน รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
8.พันตำรวจเอก เมธี รักพันธุ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจนครบาล 7 
9.พันตำรวจเอก ภิญโญ ป้อมสถิตย์ ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจนครบาล 7  
10.พันตำรวจเอก นัฐพล โกมินทรชาติ ผู้กำกับการ สถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ่ 
11.คุณวิรัช คงคาเขต อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่

รายนามท่านผู้สนับสนุนในงานพิธีสมโภชพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
1.เจ้าภาพตบแต่งรถในขบวน 1 คัน โดย คุณวิเชียร ประสิทธิ์ (เชียร วัดหงษ์)
2.เจ้าภาพตบแต่งรถในขบวน 1 คัน โดย คุณสมเกียรติ เลิศกาญจนาพร (หยอง บางกอกใหญ่) 
3.เจ้าภาพตบแต่งรถในขบวน 1 คันและขนมหวาน โดย คุณเจี๊ยบ ศรีชัยนาท คุณเอกพล สมเสือ คุณอรรถพล สมเสือ คุณอิทธิพล สมเสือ คุณอลิษา สมเสือ คุณอชิตพล สมเสือ คุณอริศรา กล่ำปาน คุณชิดชนก อ่ำฟัก คุณมครินทร์ พุ่มสะอาด คุณชนิกานต์ แก้วสิงห์ คุณนัฐวุฒิ อักษรณรงค์ คุณดุจดาว พุ่มสะอาด คุณมินตรา พุ่มจำปา คุณอุษฐนีย์ สมเสือ คุณชโรทร เสริฐคัมภ์ศร คุณจิรานนท์ ไพฑูรย์ คุณยงยุทธ แซ่แต้ คุณถาวร กิลิส คุณวรัญญา บุญจรัส คุณวชิรวิทย์ กิลิส คุณอิทธิพล สุจริตกุล คุณหทัยวรรณ สีทองทาบ คุณมงคล เสือเดช คุณราชินทร์ บุญมาดี
4.เจ้าภาพอาหารและเครื่องดื่ม โดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (เสี่ยยุ่ง)
5.เครื่องดื่มชากาแฟ โดย คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ(หนุ่ย กาแฟโบราณ)
6.เจ้าภาพมังกร 1 คณะ โดย พันเอก(พิเศษ) โกศล ชูใจ รองหัวหน้าสำนักงาน รองปลัดกระทรวงกลาโหม
7.เจ้าภาพสิงโต 1 คณะ โดย คุณวิรัช คงคาเขต อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
8.เจ้าภาพสิงโต 1 คณะ โดย คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล (เสี่ยเกา)
9.เจ้าภาพสิงโต 1 คณะ โดย ศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์ (เสี่ยบอย)
10.เจ้าภาพสิงโต 1 คณะ โดย คุณเอ็ม อัมรินทร์ - อาจารย์ฝนทิพย์และคณะศิษย์
11.เจ้าภาพสิงโต 1 คณะ โดย คุณขาว วัดอรุณ - คุณตี๋ เฟอร์นิเจอร์

ประธานจัดงานพิธีสมโภชพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
1.กะฉ่อนดอทคอมและกะฉ่อนพระเครื่องโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด
2.คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) ประธานเหยี่ยวเวหา บก.เขต 7 และประธานชุมชน ชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ
3.คุณสมนึก ธีระประภาจิตร(เฮียชุ้นคาวบอย) เจ้าของตลาดนัดอัศวินสาย 4 และเจ้าของตลาดดอนหวายพลาซ่า
4.คุณเอนกจิตตขจรเกียรติ(หนุ่ย กาแฟโบราณ) เจ้าของโรงงานกาแฟโบราณตรา มังกรบิน
5.คุณสมเกียรติ เลิศกาญจนาพร (หยอง บางกอกใหญ่)
6.คุณวิเชียร ประสิทธิ์ (เชียร วัดหงษ์)

กรรมการฝ่ายประสานงานพิธีสมโภชพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ
1.คุณหน่อง วัดอรุณ 
2.คุณขาว วัดอรุณ
3.คุณกุ้ง ท่าพระจันทร์
4.คุณชู(เปิ้ล) วัดเศวต 
5.คุณเอ็ม อัมรินทร์
6.คุณกอล์ฟ เสน่ห์มอญ
7.คุณนก-คุณจิ วัดบางแวก
8.คุณติ่ง วัดอรุณ
9.คุณต้อง วัดอรุณ
10.คุณโก วัดอรุณ
11.คุณกัน ตลาดพลู
12.คุณแว่น วัดอรุณ 
13.คุณฉัตรชัย ทองสวัสดิ์
14.พ.ต.ท.พจน์นาท งบพิมาย 
15.คุณก้อ วัดท่าพระ
16.คุณเงาะธนบุรี อนุรักษ์ตำนานสิงโตไทย
17.คุณมนูญ พุฒทอง เจ้าของร้านอาหารในเครือยกยอ

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊กหน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม