มีดหมอพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ)
 

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงกำลังทำพิธีปลุกเสกมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)

มีดหมอพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ)

อาวุธในทางไสยศาสตร์ที่เป็นของติดตัวบรรดาท่านเกจิอาจารย์ในยุคโบราณจนถึงปัญจุบันที่จะขาดกันเสียมิได้ก็คือ มีดหมอ ซึ่งทำสำเร็จด้วยวัสดุประจุอาคมของขลัง เนื้อโลหะที่นำมาใช้ทำมีดหมอนั้น ต้องนำมาจากที่พิเศษอันเป็นสถานที่ ที่ต้องบุกบั่นไปเอามาด้วยความยากลำบากฝ่าฟันอันตราย มีดหมอนี้ใช้สำหรับปราบภูตผีปีศาจที่มารบกวนมนุษย์ ถือโอกาสสิงสู่ในร่างของคนอ่อนแอ คนมีอายุ หญิงสาว ในการทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายเหล่านี้ท่านเกจิอาจารย์จะใช้อาคมเสกเป่าก่อน เมื่อไม่ได้ผลคือวิญญาณนั้นมีดวงจิตที่แข็งและเดื้อไม่ยอมออกจากร่างและยังสำแดงฤทธิ์ต่อไป ท่านเกจิอาจารย์ก็จะใช้มีดหมอเป็นอาวุธทางไสยศาสตร์ขั้นสุดท้าย เพื่อขับไล่วิญญาณร้ายเหล่านั้นให้ออกจากร่างผู้ที่ถูกสิง เมื่อวิญญาณร้ายโดนสกดด้วย มีดหมอ ที่ประจุอาคม ก็มิอาจจะทนทานอีกต่อไปได้จำต้องออกจากร่างกายที่สิงสู่อยู่ทุกรายไป

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามงาฝักงาขนาด 5 นิ้ว

ในอดีตที่ผ่านมามีท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมได้สร้าง มีดหมอ ออกมาหลายสำนัก โดยเฉพาะสายทางจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้สร้างมีดหมอออกมาแจกจ่ายแก่ศิษย์ผู้ศัทธา และเมื่อศิษย์ได้นำไปพกบูชาก็ได้เกิดประสบการณ์แก่ผู้ใช้ต่างๆนาๆอย่างน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง จนเป็นที่รู้จักและยอมรับในความเข็มขลังของ มีดหมอ ที่ท่านพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นได้สร้างขึ้นเช่น หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 5 นิ้ว

ในวันนี้ที่ทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องจะขอนำเสนอนั้นเป็น มีดหมอของท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) มีดหมอชุดนี้ได้คิดจัดสร้างขึ้นถวายแด่ ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง โดยคณะศิษย์สายเข็มทอง วัดหนองม่วง(สายกรุงเทพโดยคุณ วิทย์ วัดอรุณ) เพื่อเป็นของสมนาคุณแด่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ได้นำวัตถุดิบมาร่วมถวายเพื่อเป็นมวลสารจัดสร้างรูปหล่อองค์ พระมาลัย และรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อสง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง สุดยอดเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อประดิษฐาน ณ วัดหนองม่วง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นศิริมงคลและศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองม่วงและศิษยานุศิษย์สายเข็มทอง วัดหนองม่วง ต่อไป

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 3 นิ้ว

มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) รุ่นนี้ได้สั่งทำที่ ร้านตีมีดช่างไก่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ร้านมีดช่างไก่นั้นเป็นร้านที่รับสั่งทำมีดหมอที่มีฝีมือปราณีต มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่ออาชีพช่างตีมีด จึงเป็นที่นิยมและเชื่อถือของบรรดาพระเกจิอาจารย์และวัดต่างๆเป็นอันมาก คุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ เมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) ซึ่งมีเจตนาเพื่อเป็นของสมนาคุณแด่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ได้นำวัตถุดิบมาร่วมถวายเพื่อเป็นมวลสารจัดสร้างรูปหล่อองค์ พระมาลัย และรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อสง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วงแล้วก็ยินดีและเกิดพลังศัทธาเป็นอย่างยิ่ง คุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่จึงได้ขอร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยโดย ท่านได้มอบมวลสารศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมที่ได้มาสั่งทำมีดหมอที่ร้านของท่านซึ่งได้สะสมไว้นานนับสิบปี เพื่อบรรจุในกั่นมีด(ด้ามมีด)เพื่อเพิ่มพุทธาคมให้แก่ มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) รุ่นนี้ให้เกิดความเข็มขลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงในช่วงต่อไป

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 7 นิ้ว

มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ)รุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นที่สุดแล้วในบรรดา มีดหมอ ในยุคปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะเป็นเจตนาในการจัดสร้าง ก็เพื่อเป็นของสมนาคุณแด่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ได้นำวัตถุดิบมาร่วมถวายเพื่อเป็นมวลสารจัดสร้างรูปหล่อองค์ พระมาลัย และรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อสง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง โดยมิมีมูลค่าใดๆทั้งสิ้นแล้ว ในกั่นมีด(ด้ามมีด)ของมีดหมอรุ่นนี้ยังบรรจุเต็มไปด้วยมวลสารศักด์สิทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งจาก คุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ เช่น ผงตะไบเหล็กโบสถ์เก่าของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ ผงศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผงศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผงตะไบเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณ ซึ่งคุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ได้เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานนับสิบปี ทางวัดหนองม่วงและศิษย์ยานุศิษย์สายเข็มทอง วัดหนองม่วงจึงขอขอบคุณคุณนาสุณี สิงห์บำรุง เจ้าของร้านมีดช่างไก่ มา ณ ที่นี้ด้วย และยังมีผงศักด์สิทธิ์และเส้นเกศาของท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ที่นำมาบรรจุในกั่นมีด(ด้ามมีด)ของมีดหมอรุ่นนี้อีกด้วย

เหล็กสังขะวานรโบราณจากแหล่งที่มาที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่นำมาใส่ในใบและกั่นมีด(ด้าม)ของมีดหมดพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ)

ใบของ มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) ชุดนี้สร้างจากเหล็กแหนบตีด้วยมืออย่างปราณีต แล้วนำไปทำการคว้านใบมีดทุกใบของมีดหมอขนาด 5 นิ้ว -7 นิ้ว - 9 นิ้วให้เป็นรู (ส่วนขนาด 3 นิ้วนั้นใบมีเล็กเกินกว่าที่ยังฝังได้จึงเอาผงเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณนี้บรรจุเข้าไปในกั่นมีด(ด้ามมีด)แทน) เพื่อฝังเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณซึ่งได้จากแหล่งที่มาที่ศักด์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านเจ้าของเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณนี้ได้ขออย่าให้เอ่ยถึงแหล่งที่มาในที่นี้ เอาเป็นว่าเป็นเหล็กตะปูสังฆวานรโบราณที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ จากนั้นนำใบที่ผ่านการฝังการเจียรจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำใบมีดมาตอกลายด้วยพระยันต์โบราณศักดิ์สิทธิ์คือ วิโสทะเย เอสะ พุทธะ ยะคิ นะชาลีติ แล้วนำกลับไปผ่านกรรมวิธีชุบแข็งอย่างดี เสร็จแล้วจึงนำกลับมาที่วัดหนองม่วง เพื่อให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ทำการลงพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้ามและปอกมีด แล้วจึงเข้าพิธีปลุกเศกเดี่ยวโดย ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงอีกครั้ง

มีดหมอ(รุ่นพิเศษ) ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ด้ามและฝักไม้ชิ้งชัน ขนาด 9 นิ้ว

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ได้กล่าวหลังทำพิธีลงพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้ามและปอกมีดและพิธีปลุกเสกเดี่ยวว่า มีดหมอชุดนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังซึ่งท่านสามารถสำผัสได้จากช่วงที่ท่านทำพิธีลงพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ด้ามและปอกมีด และในพิธีปลุกเสกเดี่ยวของท่าน ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงกล่าวว่าเพราะในด้ามมีดทุกเล่มของมีดรุ่นนี้บรรจุด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ในยุคก่อน ซึ่งมีพลังมากจนท่านสำผัสถึงพลังเหล่านั้นได้ ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงได้กล่าวอีกว่า มีดดีต้องหมั่นลับ ในเมื่อเรื่มต้นมาดีอย่างนี้แล้วหากผู้ได้รับมีดหมอรุ่นนี้ไป รู้จักรักษา หมั่นประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลอยู่ในธรรม อำนาจแห่งพุทธธาคมของมีดหมอก็จะสามารถปกปักรักษาคนที่มีมีดหมอรุ่นนี้ตลอดจนสามารถรักษาบ้านเรือนและบริวารของผู้มีมีดหมอรุ่นนี้ได้ แต่หากผู้ได้รับมีดหมอนี้ไป ไม่รู้จักรักษา ไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมแล้วก็ป่วยการเปล่า ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงยังเน้นย้ำอีกว่า ของจะดีได้มิใช่แค่ปลุกเสกดีเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องอยู่ที่คนนำไปใช้ด้วยว่า จะรู้จักรักษาและปฎิบัติตนเป็นคนดีด้วยหรือไม่ หากท่านผู้นั้นรักษาได้อานุภาพแห่งพุทธธาคมของวัตถุมงคลนั้นๆจึงจะสิ่งศักด์สิทธิ์ได้

ใบมีดของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพและหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ที่ทำด้ามและฝักด้วยงาใหม่แล้วให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ปลุกเสกให้อีกครั้ง

มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) จัดสร้างทั้งหมด 28 เล่มประกอบด้วย
1.มีดหมอขนาด 3 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง 12 เล่ม
2.มีดหมอขนาด 5 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง 12 เล่ม
3.มีดหมอขนาด 5 นิ้ว ด้ามและฝักทำจากงา แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   2 เล่ม
4.มีดหมอขนาด 7 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
5.มีดหมอขนาด 9 นิ้ว ด้ามและฝักไม้ชิงชัน แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
6.มีดหมอขนาด 4 นิ้ว ด้ามและฝักทำจากงา แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
7.มีดหมอขนาด 6 นิ้ว ด้ามและฝักทำจากงา แหนทำจากเงิน(ปลอกรัดตัวมีด) จำนวนการสร้าง   1 เล่ม
ในรายการที่ 6 และ 7 ใบมีดเป็นของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพและหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ตามลำดับ เนื่องจากด้ามและฝักเก่าของมีทั้งสองเล่มเกิดการชำรุดเสียหาย เจ้าของมีดจึงได้ทำด้ามและฝักงาขึ้นมาใหม่ แล้วจึงนำมาให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง จารที่ด้ามและฝักงาที่ทำขึ้นใหม่ แล้วขอให้ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงปลุกเศกใหม่ให้อีกครั้ง

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงกำลังทำพิธีจารฝักและด้ามมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)

รายนามผู้บริจาคทรัพย์ร่วมสร้าง มีดหมอท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง(รุ่นพิเศษ) ถวายแด่ ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง เพื่อเป็นของสมนาคุณแด่ศิษยานุศิษย์ผู้ที่ได้นำวัตถุดิบมาร่วมถวายเพื่อเป็นมวลสารจัดสร้างรูปหล่อองค์ พระมาลัย และรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อสง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง สุดยอดเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อประดิษฐาน ณ วัดหนองม่วง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วงกำลังทำพิธีปลุกเสกมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)

มีรายนามดังต่อไปนี้
1.ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ(รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด)
2.พ.ต.ท.สมมาศ พึ่งสุพรรณ(รอง.ผกก.อก.บกน3)
3.พ.ต.ท.พจนาจ งบพิมาย(สว.สส.สน บางขุนนนท์)
4.คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ)
5.คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย(เฮียยุ่ง)
6.คุณธนวัฒน์ พลับพลึงศรี(เสี่ยโอ สเต็กรอยยิ้ม)
7.คุณทาริค โชดูรี(บังไบ๋)
8.คุณวิเชียร ประสิทธิ์(เชียร วัดหงษ์)
9.คุณพีรชา แซ่ลี้(เงิน มากมาย) 
10.คุณวิทย์ วัดอรุณ

ท่านพระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง มอบมีดหมอ(รุ่นพิเศษ)และร่วมถ่ายภาพกับ พตท.พจนาถ งบพิมายและคุณวิเชียร ประสิทธิ์

ท่านผู้ศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดของการร่วมบุญบูชามีดหมอ(รุ่นพิเศษ) พระอาจารย์ป้อม วัดหนองม่วง ได้ที่ คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong

สำนักข่าวกะฉ่อนดอมคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต(มีคลิป)
https://bit.ly/2P0sbzR

 หน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม