รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย

ประวัติ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปปัจจุบัน(มีคลิป)
ประวัติ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปปัจจุบัน(มีคลิป)
พระผู้สร้างเหรียญพระเจ้าตากแห่งตำนานประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นแรก ปี ๒๕๕๘ และเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ในวาระฉลองกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบการสร้าง ๒๕๐ ป
ประวัติ พระธรรมมงคลเจดีย์(เฉลียว) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 14
ประวัติ พระธรรมมงคลเจดีย์(เฉลียว) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 14
พระราชสุทธิโสภณ นามเดิมว่า เฉลียว ฉายา ฐิตปุญฺโญ นามสกุล ปัญจมะวัต น.ธ.เอก เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ณ ตำบลกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของนายเหรียญ และนางลูกอิน ปัญจมะวัต มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเ
ประวัติ พระธรรมสิริชัย(บุญเลิศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 13
ประวัติ พระธรรมสิริชัย(บุญเลิศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 13
พระธรรมสิริชัย นามเดิมว่า บุญเลิศ นามฉายา โฆสโก นามสกุล ไม้อ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็น ปรักกมสิทธิ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ ตำบลบ้านกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของ นายบุญเรือน(เชื้อสายไทย) และนางเขียน(เชื้อสายมอญ) ปะรักมะสิทธ
ประวัติ พระธรรมคุณาภรณ์(เจียร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 12
ประวัติ พระธรรมคุณาภรณ์(เจียร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 12
พระธรรมคุณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 12 นามเดิมว่า เจียร นามฉายา ปภสฺสโร นามสกุล จำปาศรี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ณ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของนายอิน และนางทิพย์ จำปาศรี �มีพี่น้
ประวัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 11
ประวัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 11
มเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 11 นามเดิมว่า วน นามฉายาว่า ฐิติญาโณ นามสกุล วิชิตะกุล เป็นบุตรของพระวิชิตชาญณรงค์(เทศ วิชิตะกุล) เจ้าเมืองปราณบุรี และนางวิชิตชาญณรงค์(ทองอยู่ วิชิตะกุล) เกิดเมื่อวันที่ �๒๕ �เมษายน 
ประวัติ พระพิมลธรรม(นาค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10
ประวัติ พระพิมลธรรม(นาค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10
พระพิมลธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 นามเดิมว่า นาค นามฉายา สุมนนาโค เป็นชาวบ้านบางพูน จังหวัดปทุมธานี เกิดในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีวอก จ.ศ.๑๒๓๔ ตรงกับวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๑๕ เมื่ออายุ ๑๒ ปี บรรพชาเป็นสามเณรอยู่กับ
ประวัติ พระธรรมเจดีย์(อุ่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 9
ประวัติ พระธรรมเจดีย์(อุ่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 9
พระธรรมเจดีย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 9 นามเดิม อุ่ม นามฉายา ธมฺมธโร เป็นชาวพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๖ ค่ำ ปีวอก จ.ศ.๑๒๒๒ พ.ศ.๒๔๐๓ ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อมีอายุ ๘ ปี ได้ศึกษาอักขรสมัยอยู่ในสำนักพระอาจารย์เกิด เจ้าอธิการวัดกล
ประวัติ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 8
ประวัติ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 8
เมื่อครั้งเพลิงไหม้หลังคาพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามแล้ว ทรงสลดพระราชหฤทัย มีพระราชประสงค์จะให้พระราชาคณะผู้ใหญ่ปกครอง จึงโปรดให้แห่พระธรรมวโรดมจากวัดบพิตรพิมุขมาอยู่ครองวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๑
ประวัติ สมเด็จพระวันรัต(ฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 6
ประวัติ สมเด็จพระวันรัต(ฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 6
สมเด็จพระวันรัต(ฑิต) นามเดิมว่า ก๋ง เมื่ออุปสมบทแล้ว พระโหราธิบดี(ชุม) ผู้เป็นอาจารย์ ได้เปลี่ยนนามให้ใหม่ว่า ฑิต นามฉายาว่า อุทโย �เกิดเมื่อวันอาทิตย์ �เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีระกา จุลศักราช ๑๑๙๙ พ.ศ.๒๓๘๐ ในรัชกาลที่ ๓
 ประวัติ สมเด็จพระวันรัต(เซ่ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 4
ประวัติ สมเด็จพระวันรัต(เซ่ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 4
สมเด็จพระวันรัต(เซ่ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 4 นามเดิมว่า เซ่ง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๓ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีชวด ปลายรัชสมัยธนบุรี ท่านจะบวชเรียนมาอย่างไรก่อน หาทราบไม่ ปรากฏแต่ว่า เดิมท่านเล่าเรียนคันถธุระอยู่วัดมหาธาตุ
หลวงปู่เขียว อินฺทมุนี วัดหรงบน เทพเจ้าแห่งปากพนัง แม้แต่ไฟที่มีความร้อนกว่า 1,000 องค์ศา ยังไม่สามารถกล้ำกรายแม้แต่จีวรสรีระสังขารของท่านได้
หลวงปู่เขียว อินฺทมุนี วัดหรงบน เทพเจ้าแห่งปากพนัง แม้แต่ไฟที่มีความร้อนกว่า 1,000 องค์ศา ยังไม่สามารถกล้ำกรายแม้แต่จีวรสรีระสังขารของท่านได้
สกู๊ปพิเศษในวันนี้หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ในส่วนของกะฉ่อนพระเครื่องโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม และคุณแก๊ป รามอินทรา(พงศธร สหมหมงคล) บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ได้มีโอกาสเดิ
พระเกจิจอมขมังเวท หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ที่แม้แต่เปลวไฟที่มีความร้อนกว่า 2,000 องศา ก็ไม่สามารถทำอันตรายต่ออัฐิธาตุของท่านได้
พระเกจิจอมขมังเวท หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ที่แม้แต่เปลวไฟที่มีความร้อนกว่า 2,000 องศา ก็ไม่สามารถทำอันตรายต่ออัฐิธาตุของท่านได้
ซึ่งความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มการเผาจริงในเวลา 1 ทุ่ม โดยดอกไม้จันทน์ที่พระประธานในพิธีและแขกที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงองค์หลวงพ่อไม่สามารถจุดไฟติดได้
พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) เจ้าอาวาสวัดหูช้าง
พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) เจ้าอาวาสวัดหูช้าง
หลวงปู่ตี๋ได้ช่วยหลวงปู่กี๋จารตะกรุด เบี้ยแก้ และจารปลัดขิกตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงปู่กี๋มีชีวิตอยู่ โดยในเบี้ยแก้จะลงคาถาหลักๆ คือ ปิดทวารทั้ง ๙ และเฑาะว์รันโต ส่วนปลัดขิกนั้นคาถาหลวงปู่กี๋ที่ขาดไม่ได้ คือ “มะ อะ อุ นะ ละ กา ลัง จะ ภะ กะ สะ จิต ตัง พุท ธิ โ
ประวัติ พระครูกิตตินนทคุณ(หลวงพ่อกี๋) อดีตเจ้าอาวาสวัดหูช้าง
ประวัติ พระครูกิตตินนทคุณ(หลวงพ่อกี๋) อดีตเจ้าอาวาสวัดหูช้าง
หลวงปู่กี๋ท่านเป็นศิษย์ก๋งจาบ แห่งสำนักวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังเป็นศิษย์หลวงปู่แดง วัดตะเคียน นนทบุรี และหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ท่านเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราชและหลวงพ่อแทน วัดธรรมเสน
หลวงปู่หลิว  วัดไร่แตงทอง
หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง
หลวงปู่หลิวยังได้รับการถ่ายทอดคาถามหามนต์ มหาเวทย์ของชาวมอญ อันเป็นเคล็ดวิชาที่อาจารย์ชาวกระเหรี่ยงเคยบวชเรียนอยู่หลายพรรษา จากนั้นหลวงปู่หลิวได้วกลงใต้ ไปกราบหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อแดงได้ขึ้นกัมมัฏฐานให้ และสอนวิชาทำส

มีต่อหน้า >> 1 2 3 4

หน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม