ข่าวสารพระเครื่อง

ขอเชิญร่วมงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์ แจกทานข้าวสารฟรีแก่ผู้ยากไร้ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
ขอเชิญร่วมงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์ แจกทานข้าวสารฟรีแก่ผู้ยากไร้ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
ในปีนี้จะมีการแจกทานใหญ่ โดยคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,500 ถุง(เป็นอย่างน้อย) โดยมีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เปรี่ยมล้นด้วยเมตตา ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในการ
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานทำบุญถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานทำบุญถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้ใจบุญ ร่วมงานทำบุญถวายแด่ท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อแสดงความกตญฺญู
ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ประรางค์วัดอรุณราชวราราม
ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ประรางค์วัดอรุณราชวราราม
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโธ ปธ.๙) เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระภิษุ-สามเณร วัดอรุณราชวราราม จำนวน ๗๐ รูป
ขอเชิญร่วมงานบุญอันยิ่งใหญ่ แจกทานข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
ขอเชิญร่วมงานบุญอันยิ่งใหญ่ แจกทานข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562(มีคลิป)
ซึ่งจะเปิดให้ท่านผู้ศรัทธาร่วมทำบุญในการจัดหาทุนซื้อข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,200 ถุง แจกฟรีแก่ผู้ยากไร้ ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการบูรณะศาลาการเปรียญทรงไทยโบราณ ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการบูรณะศาลาการเปรียญทรงไทยโบราณ ณ วัดบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการบูรณะศาลาการเปรียญทรงไทยโบราณของวัดบางแวก เป็นศาลาการเปรียญทรงไทยโบราณอายุนับร้อยปีที่มีการสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จมากราบ
แบบเสื้อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ สำหรับผู้ร่วมทำบุญในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562
แบบเสื้อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ สำหรับผู้ร่วมทำบุญในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562
จะเปิดให้ท่านผู้ศรัทธาร่วมทำบุญในการจัดหาทุนซื้อข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,200 ถุง แจกฟรีแก่ผู้ยากไร้ ในงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 ในราคาร่วมทำบุญตัวละ 300 บาท(มีจำนวนจำกัด)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมร
งานอายุวัฒโก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิทมหาเถร ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
งานอายุวัฒโก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิทมหาเถร ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาวชุมชนหลังวัดอรุณร่วมกันจัดงานอายุวัฒนมงคล ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิทมหาเถร ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี(มีคลิป)
ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี(มีคลิป)
อีกทั้งยังจัดให้มีการแจกทานใหญ่ด้วยการแจกทานข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,200 ถุง(ซึ่งในปีที่ผ่านมาแจกไปมากกว่า 2,000 ถุง) แก่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) เจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม
ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมงานอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) รก.เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
บรรยากาศงานวันกตัญญูบูชาครูบูรพาจารย์ ณ วัดศรีษะเกษ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
บรรยากาศงานวันกตัญญูบูชาครูบูรพาจารย์ ณ วัดศรีษะเกษ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
พี่น้องทีมงานหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอมลูกหลานชาววัดอรุณ ร่วมเดินทางไปยัง วัดศรีษะเกษ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในงานวันกตัญญูบูชาครูบูรพาจารย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต(หลวงพ่อหนุ่ม) เจ้าอาวาส วัดศรีษะเกษ เพื่อร่วมพิธีกรรมอันศักด
บรรยากาศการแจกฟรี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ณ วัดศรีษะเกษ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
บรรยากาศการแจกฟรี เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ณ วัดศรีษะเกษ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
อย่างเช่นประสพการณ์รายล่าสุด เป็นเหตุการณ์ของสองสามีภรรยาวัยรุ่นที่ขับรถหลับในพุ่งชนท้ายรถสิบล้ออย่างจังแบบไม่ได้แตะเบรค รถพังยับทั้งคันแต่กลับรอดตายได้ราวปาฏิหาริย์ด้วยพระบารมีของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี รุ่นนี้ จนเป็นข่าว
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แต่งตั้งตำแหน่งพระครูปลัดถานานุกรมที่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ เเด่ พระมหาชุมพร นิติสาโร
พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แต่งตั้งตำแหน่งพระครูปลัดถานานุกรมที่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ เเด่ พระมหาชุมพร นิติสาโร
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้เมตตาแต่งตั้งตำแหน่งพระครูปลัดถานานุกรมเเด่ พระมหาชุมพร นิติสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เเละเลขานุการวัดอรุณราชวราราม เป็นที่ พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร นิติสาโร)
หนังสือพิมพ์ข่าวสด แจกฟรีเหรียญพระเจ้าตากฯรุ่นกรุงธนบุรี วันกตัญญูบูชาครู-วัดศรีษะเกษสุพรรณบุรี
หนังสือพิมพ์ข่าวสด แจกฟรีเหรียญพระเจ้าตากฯรุ่นกรุงธนบุรี วันกตัญญูบูชาครู-วัดศรีษะเกษสุพรรณบุรี
จะจัดมอบวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ในวาระที่ 5 (วาระสุดท้าย) ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะผู้จัดสร้าง โดยวิทย์ วัดอรุณ และนายวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ)
พิธีถวายมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พิธีถวายมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมแก่ พระเทพเมธี(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นพระธรรมรัตนดิลก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ใน

มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

หน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม