ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว
 

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว 

นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ที่พลาดโอกาสในการสั่งจองบูชาพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา 9 นิ้ว ซึ่งเป็นการจัดสร้างครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกของโลก ที่องค์พระรูปขนาดบูชา 9 นิ้วของพระองค์ท่าน สามารถถอดแยกประกอบได้ถึง 4 ชิ้นส่วน คือ 1.พระมาลา 2.พระองค์ 3.พระประคำ 4.พระฐาน ซึ่งในการสร้างพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เคยมีการสร้างกันมาตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันจากสถานที่ต่างๆ ยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครเคยคิดสร้างในรูปแบบเช่นนี้มาก่อน มีพิธีมหาพุทธา-มหาเทวาภิเษก อย่างยิ่งใหญ่ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน11 ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ที่ประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารย 

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ซึ่งในเวลานั้นการจัดสร้างองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว จัดสร้างขึ้นตามคำเรียกร้องจากท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านจากทั่วประเทศ ที่อยากจะมีองค์พระรูปของพระองค์ท่านไว้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว โดยคณะกรรมการผู้จัดสร้างโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ได้มีมติให้จัดสร้างจำนวนทั้งสิ้น 108 พระรูป ซึ่งได้หมดลงอย่างรวดเร็วด้วยพลังจากท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านจากทั่วประเทศ หลังพิธีมหาพุทธา-มหาเทวาภิเษกดังกล่าวเพียงไม่นาน เป็นที่เสียดายแก่ท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง

ในครั้งนั้น คณะกรรมการผู้จัดสร้างโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ได้แบ่งทำบุญบูชากันไว้เป็นส่วนตัวเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานคนละ 15 พระรูป โดยในส่วนของ คุณวิทย์ วัดอรุณ ได้แบ่งปันให้พรรคพวกเพื่อนฝูงและลูกหลานไปจนหมดสิ้น แต่ในส่วนของ คุณโต วัดอรุณ ได้แบ่งให้พรรคพวกบูชาไปทั้งหมด 3 พระรูป และได้เก็บรักษาไว้บูชาเอง 12 พระรูป เมื่อระยะเวลาผ่านมา 3 ปี จนถึงปัจจุบัน กระแสความศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ก็ยังมิได้เสื่อมคลายลงแต่อย่างใด ยังเป็นที่เรียกร้องต้องการจากท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่าน ที่อินบ๊อคสอบถามต้องการบูชามาทาง แฟนเพจเฟชบุ๊ค ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มาโดยตลอด

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คณะกรรมการผู้จัดสร้างโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) จึงได้ปรึกษากันว่าในเมื่อพวกเราจัดสร้างพระรูปของพระองค์ท่านขึ้นมาในครั้งนั้นอย่างยิ่งใหญ่ ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ โดยท่านพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในยุคนี้ เจตนาในการสร้างก็เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่าน ใช่เหลือไม่ ในเมื่อยังมีผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านจากทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการมีองค์พระรูปของพระองค์ท่านไว้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เราก็ควรเปิดโอกาศให้ท่านเหล่านั้นได้มีโอกาสร่วมทำบุญ มีโอกาสได้กราบไหว้บูชาในพระองค์ท่าน

ซึ่งในการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่านโดยคณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี จะจัดให้มีงานมหาบุญแจกทานข้าวสารอันยิ่งใหญ่ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน โดยทางคณะลูกหลานพระเจ้าตากขาววัดอรุณฝั่งธนบุรี จะได้จัดงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช โดยในงานจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน มีพิธียกดาบอันศักดิ์สิทธิ์ มีการแสดงของกระบี่กระบอง สิงโต มังกรทอง และการแสดงอีกหลายชนิด มีการเปิดโรงทานอาหารคาวหวานนานาชนิดเพื่อให้ท่านผู้ศรัทธาในพระองค์ท่าน ที่เดินทางมาร่วมงานพิธีได้ทานฟรีโดยมิมีมูลค่าใดๆย 

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

อีกทั้งยังจัดให้มีการแจกทานใหญ่ด้วยการแจกทานข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,200 ถุง(ซึ่งในปีที่ผ่านมาแจกไปมากกว่า 2,000 ถุง) แก่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ คณะผู้จัดงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช จึงมีความเห็นตรงกันว่า ควรนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ของคุณโต วัดอรุณ ที่ได้เหลือเก็บรักษาไว้บูชาเอง 12 พระรูป ออกเปิดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยเปิดให้ร่วมทำบุญบูชาในราคาพระรูปละ 15,000 บาท ตามราคาสั่งจองบูชาเดิมเมื่อปี 2559 โดยมิมีการบวกเพิ่มใดๆ

โดยรายได้ในการ่วมบูญบูชาพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ของคุณโต วัดอรุณ ที่ได้เหลือเก็บรักษาไว้บูชาเอง 12 พระรูปในครั้งนี้ คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) จะขอมอบรายได้ทั้งหมด(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) ให้แก่คณะกรรมการจัดงานร่วม 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อข้าวสารแจกแก่ผู้ยากไร้ เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชผู้อยู่ในดวงใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ศรัทธาสามารถติดต่อร่วมทำบุญบูชาพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ราคาพระรูปละ 15,000 บาท ตามราคาสั่งจองบูชาเดิมเมื่อปี 2559 โดยมิมีการบวกเพิ่มใดๆ ได้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong 2.คุณโก วัดอรุณ เบอร์โทร 085-363-4431 id line: 0853634431

หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊กหน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม