ต้นแบบพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว
 

พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว 

จากกระแสพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนผู้มีความเคารพรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากพี่น้องคนไทยทั่วสารทิศทั้งในประเทศและพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก จึงทำให้พวกเราลูกหลานชาววัดอรุณและพี่น้องชาวฝั่งธนบุรี สามารถร่วมกันบันทึกตำนานประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคนรักพระเจ้าตาก ได้สำเร็จลุล่วงลงได้อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในพระองค์ท่าน จนพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณและพี่น้องชาวฝั่งธนบุรีสามารถนำเสนอ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในรูปแบบของพวกเราเอง"ชาววัดอรุณ" ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ ที่ได้ร่วมกันสร้างความดีถวายพระองค์ท่าน และยังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน ได้สำเร็จเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนผู้มีความเคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านทั่วประเทศ

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พวกเราลูกหลานชาววัดอรุณได้ร่วมกันจัดพิธีมหาเทวาภิเศก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ จำนวนการสร้าง 9 พระรูป ณ พระอุโบสถ วัดบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม เมื่อวันพุทธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ โดยท่านพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมจากทั่วประเทศในยุคปัจจุบัน

 และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราคณะผู้จัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหรียญที่พวกเราสร้างด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ เพื่อแจกฟรีแด่ท่านผู้เคารพและศรัทธาในพระองค์ท่าน ได้ก่อเกิดปฏิหารย์มากมายเป็นเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์เช่น รายล่าสุดหนุ่มคาร์แคร์โดนไฟดูดนานกว่าสองนาที แต่กลับรอดตายได้ราวปาฏิหารย์ ด้วยพระบารมีของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่เขาห้อยอยู่ เป็นข่าวเกรียวกราวตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ เช่น ข่าวสด คมชัดลึก บ้านเมือง สยามรัฐ กำลังเป็นที่ต้องการเสาะหาบูชา ของผู้ที่เคารพรักและศรัทธาใน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ในขณะนี้

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พวกเราลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ยังได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชเบิกพระเนตรพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และพิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณมาประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พิธีในครั้งนั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของวัดอรุณราชวราราม จากนั้นได้จัดริ้วขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ออกจากวัดอรุณราชวรารามอย่างยิ่งใหญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ

จากความเคารพรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประสบการณ์ปาฏิหาริย์แคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆจากผู้นำเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณไปห้อยบูชา และความศักดิ์สิทธิ์ของพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่ประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ที่ประชาชนจากทั่วประเทศได้เดินทางมากราบไหว้ ขอพร ขอโชค ขอลาภ จากพระองค์ท่าน และก็ได้สมหวังดั่งใจปรารถนาตามที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้กับพระองค์ท่าน ทำให้เกิดกระแสความต้องการของผู้ศรัทธาในพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ อยากได้พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา ไปไว้บูชาประจำที่บ้านเรือนของตน

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คณะผู้จัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ โดยคุณวิทย์ วัดอรุณ คุณโต วัดอรุณและคณะกรรมการ ได้ประชุมปรึกษากันว่าถึงเวลาที่ควรจะจัดสร้างพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชาแล้วหรือยัง ซึ่งทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าได้เวลาที่พวกเราควรจะสร้างพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชาแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระองค์ท่าน และให้พี่น้องประชาชนผู้มีความเคารพรัก และศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีพระรูปของพระองค์ท่านไว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลประจำบ้านเรือนของตน

และคณะกรรมการผู้จัดสร้างยังมีความเห็นร่วมกันอีกว่า การจะสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชาในครั้งนี้ จะต้องจัดสร้างให้ถูกต้องและจะต้องจัดพิธีมหาพุทธาและมหาเทวาภิเษกตามประเพณีโบราณอย่างยิ่งใหญ่ รูปแบบของพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชาจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของพวกเราชาววัดอรุณ และต้องสวยงามไม่เหมือนที่ใดที่เคยจัดสร้างมาก่อน

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คุณวิทย์ วัดอรุณจึงได้ปรึกษากับคุณกุ้ง ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดังผู้ออกแบบและร่วมสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ และพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ว่ารูปแบบของพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา จะต้องสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของเราเองได้อย่างไร ซึ่งได้ผลสรุปว่าพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนั้น เป็นพระรูปที่มีความสวยงามมีลวดลายที่คมกริบเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาววัดอรุณที่ไม่เหมือนใครที่เคยมีการจัดสร้างมาก่อนอยู่แล้ว

ฉะนั้นการที่จะให้พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชาออกมาสวยงามได้นั้น ขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การปั้นย่อส่วนจากพระรูปพระองค์จริงให้มีขนาดลดหลั่นลงมาให้เหลือขนาดบูชา 9 นิ้ว ให้ได้เหมือนพระรูปพระองค์จริงให้ได้มากที่สุด ซึ่งในขั้นตอนนี้เราได้ให้ช่างดวง ช่างปั้นฝีมือดีระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ที่เป็นคนปั้นพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณพระองค์จริง ได้ลงมือปั้นพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา 9 นิ้ว ใช้เวลาการปั้นย่อส่วนกว่า 2 เดือนจึงแล้วเสร็จ ได้ออกมาเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา 9 นิ้ว ที่มีความสวยงามมีลวดลายคมกริบเหมือนพระรูปพระองค์จริงมากที่สุด

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

 เอกลักษณ์พิเศษของพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา 9 นิ้ว ของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณคือพระรูปของเราสามารถแยกถอดประกอบออกจากกันได้ทั้งหมด 4 ชิ้นส่วนคือ 1.พระมาลา 2.พระองค์ 3.พระประคำ 4.พระฐาน ซึ่งในการสร้างพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เคยมีการสร้างกันมาตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันจากสถานที่ต่างๆ ยังไม่เคยปรากฏว่ามีใครเคยคิดสร้างในรูปแบบเช่นนี้มาก่อน จึงถือว่าพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา 9 นิ้ว เป็นการสร้างพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สามารถแยกส่วนประกอบจากกันได้เป็นครั้งแรก เป็นที่น่าภาคภูมิของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ในส่วนของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บูชาพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา 9 นิ้ว คณะกรรมการผู้จัดสร้างจะได้จัดพิธีมหาพุทธาและมหาเทวาภิเษกตามประเพณีโบราณอย่างยิ่งใหญ่ ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ที่ประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดยได้อาราธนาพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมของยุคนี้จำนวน 5 รูป นั่งปรกอธิฐานจิตพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวนการสร้าง 108 พระองค์ อาราธนาพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อาราธนาพระพิธีธรรมจำนวน 4 รูป  สรรเสริญ บทอิติปิโสรัตนมาลา 108 ตลอดระยะเวลาที่พระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต ซึ่งถือเป็นพิธีมหาพุทธาและมหาเทวาภิเษกอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ

พิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว

จะจัดขึ้นโดยลูกหลานชาววัดอรุณอย่างยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน11
ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ ที่ประดิษฐานพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 
-เวลา 14.39 น.พิธีบวงสรวง โดยพราหมณ์หลวง ฉัตรชัย ทองสวัสดิ์ 
-เวลา 15.19 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
-เวลา 16.19 น.ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พระเทพเมธี ป.ธ.9 เจ้าคณะภาค 9 รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จุดธูปเทียนที่กระบะทองเครื่องห้า บูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัยมหามงคล และจุดเทียนนวะหรคุณ
-ประธานจัดงานจุดธูปเทียนที่พระพิธีธรรม
-พิธีกรอาราธนาพระปริตร
-พระพิธีธรรมสวดพระคาถาพุทธาภิเษก 4 จบ

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

-นั่งปรกอธิฐานจิตพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา โดย
1.พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9(ปธ.9) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
2.พระครูพิศาลจริยาภิรมย์(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
3.พระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) วัดบางแวก จ.กรุงเทพฯ 
4..พระอาจารย์อภิญญา(หลวงพ่อญา) วัดบางพระ จ.นครปฐม
5.พระครูใบฎีกาจิรพงษ์ ธีรวโร(หลวงพี่เลี้ยง) วัดจอมเกษ จ.พระนครศรีอยุธยา
-เวลา 17.19 น.พระครูพิศาลจริยาภิรมย์(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม ดับเทียนชัย
-พระคณาจารย์นั่งปรกทั้ง 5 รูป ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ผู้ร่วมในพิธีถวายจัตตุปัจจัยเครื่องไทยทาน
-พระสงฆ์อนุโมธนาคาถา ผู้ร่วมในพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี 
จากนั้นคณะผู้จัดงานจะทำพิธีแจกภาพวาดสีน้ำมัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา พิมพ์สี่สีจากกระดาษอาร์ตอย่างดี ที่ได้รับการปลุกเสกแล้วในพิธีครั้งนี้ แจกฟรีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่านพี่น้องประชาชนผู้มีความเคารพรักและศรัทธา ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ทุกๆท่าน

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

มวลสารที่บรรจุใต้ฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว
1.เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เนื้อตะกั่วลงยาลายธงชาติ สร้างขึ้นโดยการนำเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เนื้อตะกั่ว มาทำการแกะลายแล้วลงยาเป็นลายธงชาติ จำนวนการสร้าง 216 เหรียญ แบ่งบรรจุในใต้ฐานพระรูปละ 1 เหรียญ และยังสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เนื้อตะกั่วแกะลายลงยา อีก 4 สี จำนวนการสร้างสีละ 108 เหรียญ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์พิเศษของงานมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ร่วมทำบุญในราคาเหรียญละ 400 บาท เพื่อเก็บรักษาบูชาไว้เป็นที่ระลึกและท่านยังได้ร่วมทำบุญอีกต่อหนึ่งด้วย เพราะเงินรายได้ทั้งหมดในการจำหน่ายเหรียญในครั้งนี้ จะนำไปเป็นกองทุนในการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งลูกหลานชาววัดอรุณจะจัดพิธีบวงสรวงและการแสดงต่างๆมากมายอาทิเช่น มังกร สิงโต กระตั้ว กลองยาว พินแคน กระบี่กระบอง เพื่อเทิดพระเกียรติถวายในพระองค์ท่านเป็นประจำทุกๆปีอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในพระองค์ท่าน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนั้น เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ปลุกเสกอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณทุกประการ โดยพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุคปัจจุบันอาทิเช่น หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม หลวงพ่อตี๋ เจ้าอาวาสวัดหูช้าง จ.นนทบุรี พระอาจารย์ป้อม เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี พระอาจารย์อภิญญา(หลวงพ่อญา) วัดบางพระ จ.นครปฐม พระอาจารย์หนุ่ม วัดบางแวก จ.กรุงเทพฯ เป็นเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์เช่น รายล่าสุดหนุ่มคาร์แคร์โดนไฟดูดกว่าสองนาที แต่กลับรอดตายได้ราวปาฏิหารย์ ด้วยพระบารมีของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่เขาห้อยอยู่ เป็นข่าวเกรียวกราวตามหน้า หนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ เช่น ข่าวสด คมชัดลึก บ้านเมือง สยามรัฐ กำลังเป็นที่ต้องการเสาะหาบูชา ของผู้ที่เคารพรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ในขณะนี้ ท่านสามารถติดต่อร่วมทำบุญได้ที่หน้าบริเวณจัดงานพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ พระวิหารน้อยหน้าพระปรางค์วัดอรุณ หรือก่อนวันจัดงานได้ที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600 หรือสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong 2.คุณโก วัดอรุณ เบอร์โทร 085-363-4431 id line: 0853634431

2.ผงพุทธคุณ 108 คือเนื้อผงมวลสารที่เหลือจากการสร้างพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เมื่อคราวมหาเทวาภิเษกใหญ่ที่วัดบางแวก ประกอบไปด้วยมวลสารที่ทางทีมงานกะฉ่อนดอทคอมและเพื่อนๆของคุณวิทย์ วัดอรุณ ได้รับมอบมาจากท่านพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศซึ่งทางทีมงานของเราได้เก็บสะสมไว้นานหลายปีแล้ว เศษรักปิดทองที่ลอกจากองค์หลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ เมื่อคราวบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่องค์หลวงพ่อโบสถ์น้อย ผงรักแดงและผงชาดที่ได้ลอกออกจากหน้าต่างโบราณอายุกว่าสองร้อยปีจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระผงเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วประเทศจำนวนนับพันองค์ ดอกกุหราบและดอกดาวเรืองสดนำมาผึ่งให้แห้งแล้วบดน้ำหนักรวม 99 กิโลกรัม เศษผงทอง ผงธูปและดอกไม้บูชาพระจากสถานที่ศักสิทธิ์ต่างๆเช่น ศาลพระเจ้าตากสินวัดอรุณราชวราราม ศาลพระเจ้าตากสินวัดอินทราราม ศาลพระเจ้าตากสินวัดเวฬุราชิน ศาลพระเจ้าตากสินวัดประดู่ฉิมพลี ศาลพระเจ้าตากสินวัดหงส์รัตนาราม รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตร หลวงปู่ชูวัดนาคปรก หลวงปู่นาควัดประยูรฯ หลวงพ่อแสนวัดหงส์รัตนาราม หลวงพ่อเกสรวัดท่าพระ วัดพระแก้ว(สนามหลวง) ศาลหลักเมือง(สนามหลวง) ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม(สนามหลวง) ศาลเจ้าพ่อเสือ(บางแค) หลวงพ่อโตวัดอินบางขุนพรหม วัดชนะสงคราม(พระอารามหลวง) หลวงพ่อเสือ วัดบางแวก 

3.ลูกอมเนื้อเทียนชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ซึ่งถือเป็นทีเด็ดสุดของมวลสารที่บรรจุใต้ฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ในครั้งนี้ เพราะสร้างจากเนื้อเทียนชัยในพิธีมหาเทวาภิเษกใหญ่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่วัดบางแวก พร้อมทั้งมวลสารต่างๆที่เหลือจากการสร้างเหรียญและพระผงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณทั้งหมด และยังผสมไปด้วยผงตะไบจากทองคำ ของเนื้อเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเนื้อทองคำที่มีประสบการณ์หลอมไม่ละลาย เมื่อครั้งที่เราเริ่มสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มีจำนวนการสร้างไม่ถึงสามร้อยลูก เป็นที่หวงแหนของคุณวิทย์ วัดอรุณ ซึ่งเก็บไว้มอบให้สำหรับผู้ที่รักใคร่และสนิทสนมกันจริงๆเท่านั้น แต่เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้วแล้ว คุณวิทย์ วัดอรุณ ยอมมอบลูกอมเนื้อเทียนชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่เหลืออยู่ไม่ถึงสองร้อยลูก ให้มาเพื่อบรรจุใต้ฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่านผู้ที่จะนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณรุ่นนี้ไปบูชายังบ้านเรือนของท่าน

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เงินรายได้ในการเปิดให้เช่าบูชาพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวนการสร้างทั้งสิ้น 108 พระองค์ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำเข้ากองทุนไว้สำหรับใช้จ่ายเพื่อการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ลูกหลานชาววัดอรุณจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชที่อยู่ในดวงใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน ซึ่งในปีนี้จะมีการแจกทานใหญ่ ด้วยการแจกข้าวสารฟรี ถุงละ 5 กิโลกรัม อย่างน้อย 1,000 ถุง ให้กับท่านที่ร่วมลงทะเบียนเพื่อขอรับข้าวสารฟรี ในเวลา 09.00 น ในวันพุทธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.49 น. ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครฯ 

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว จำนวนการสร้างทั้งสิ้น 108 พระองค์ พี่น้องประชาชนผู้มีความเคารพรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สามารถสังจองได้ในราคาร่วมทำบุญพระองค์ละ 14,999 บาท(ชำระเต็มตามจำนวน) ได้ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600 หรือสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.คุณแว่น วัดอรุณ เบอร์โทร 083-846-3033 id line: nopparutnong 2.คุณโก วัดอรุณ เบอร์โทร 085-363-4431 id line: 0853634431

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ในงานพิธีมหาพุทธาและมหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา 9 นิ้ว ในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานยังได้จัดทำสติ๊กเกอร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดความกว้าง 7 ซม สำหรับติดด้านนอกรถทั่วไป(มอเตอร์ไซค์) และขนาดความกว้าง 10 ซม สำหรับติดด้านในรถยนต์ เป็นสติ๊กเกอร์ PVC อย่างดี ในราคาร่วมทำบุญ 49 บาทและ 99 บาท ไว้สำหรับท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะจะได้นำไปติดรถของท่านเพื่อความเป็นศิริมงคล 

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เสื้อยึด ลูกเจ้าตาก ลูกยักษ์วัดแจ้ง พ่นลายด้วยสีกำมะหยี่สวยสดงดงาม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในวงการพิมพ์เสื้อยึด ซึ่งคณะผู้จัดสร้างได้สั่งทำขึ้นจำนวน 399 ตัว เพื่อนำเข้าปลุกเสกในพิธีอันยิ่งใหญ่ใน งานมหาพุทธาภิเษา-มหาเทวาภิเษก พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ หน้าพระวิหารน้อยที่ประดิษฐานพระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราม เสร็จพิธีแล้วจะเปิดให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรับเสื้อยึดไว้เป็นที่ระลึกในราคาร่วมทำบุญ 249 บาท เพื่อสมทบทุนจัดงานวันพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559  

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และทางคณะผู้จัดงานยังได้จัดเตรียมภาพวาดสีน้ำมัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณขนาดบูชา ซึ่งพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณได้จัดสร้างขึ้นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพวกเราชาววัดอรุณ พิมพ์สี่สีจากกระดาษอาร์ตอย่างดี ที่จะนำเข้าร่วมปลุกเสกในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ไว้แจกฟรีเพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับพี่น้องประชาชนผู้มีความเคารพรักและศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ทุกๆท่านหลังเสร็จสิ้นพิธี

ข่าวดีสำหรับท่านผู้ศรัทธาในองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว คลิ๊ก
ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และทางคณะผู้จัดงานยังได้จัดเครื่องดื่มชากาแฟ ไว้บริการทุกๆท่านที่เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธ์ในครั้งนี้ ฟรีตลอดงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ(หนุ่ย กาแฟโบราณ) เจ้าของโรงงานกาแฟโบราณตรามังกรบิน 

ประธานฝ่ายสงฆ์
ท่านพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9(ปธ.9) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
1.ท่านพระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวก 
2.ท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต(พระอาจารย์หนุ่ม) วัดบางแวก 

ประธานร่วมในพิธี
ท่านพิทักษ์ อบสุวรรณ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
พลเอก ดร. เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พลตำรวจตรี ชาญ วิมลศรี รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจตรี ดร. เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผู้บังคับการ ตำรวจนครบาล 2
พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์
พันเอก(พิเศษ) ชัยธัช สุวรรณกาญจน์ ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
พันเอก(พิเศษ) ศิวุธ วะน้ำค้าง เสนาธิการทหาร มลฑลทหารบกที่ 16
พันเอก(พิเศษ) ศิริพงษ์ พุ่มพวง รองผู้อำนวยการ ศูนย์โทรคมนาคม กรมการสื่อสารทหาร
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการสารวัตรทหารบก
พันเอก(พิเศษ) ศิรณรงค์ หลวงเทพนิมิต ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพน้อยที่ 1
นาวาเอก(พิเศษ) สมบูรณ์ ถ้วยจินดา ฝ่ายเลขานุการศูนย์ประสานงานการจัดการสวัสดิการภายใน กองทัพเรือ
พันเอก ศิโรตม์ สุขสวัสดิ์
พันตำรวจเอก เมธี รักพันธุ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจนครบาล 7
พันตำรวจเอก โฆษิต บุญทวี ผู้กำกับการ สถานนีตำรวจภูธรเมือง นครนายก
พันตำรวจเอก ประจวบ ควรขจร
พันตำรวจเอก อนันต์ ลิมธงชัย
คุณยายสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ ณ นครและสายสัมพันธ์
คุณสิทธิณี กิตติสิทโธ(อิ๋งอิ๋ง) เจ้าของรายการรายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริต 
คุณวิรัช คงคาเขต อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ 
คุณมนูญ พุฒทอง เจ้าของร้านอาหารในเครือยกยอ

รองประธานร่วมในพิธี
พันตำรวจโท พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รองผู้กำกับการ สถานนีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1
พันตำรวจโท พจนาจ งบพิมาย รองผู้กำกับการจราจร สถานนีตำรวจภูธร เมืองนครสวรรค์
พันตำรวจโท อัครพล จั่นเพชร สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานนีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
พันตำรวจโท นราวุฒิ รักษาวงศ์ สารวัตรจราจร สถานนีตำรวจนครปากคลองสาน
พันตำรวจโท วรา พงษ์ศิริ สารวัตร กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
พันตำรวจโท พลเชฏฐ์ วังเมือง สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานนีตำรวจนครบาลหัวหมาก
พันตำรวจโท สิทธิชัย ไชยเหมวงศ์ สารวัตรกองกำกับการ 3 ปส.1 บช.ปส.(หน่วยปราบปรามยาเสพติด ตากสิน)
พันตำรวจโท จุมพล กาญจนเสถียร สารวัตรกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ประธานจัดงาน
1.คุณวิทย์ วัดอรุณ ประธานที่ปรึกษา บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด
2.คุณโต วัดอรุณ ประธานเหยี่ยวเวหา บก.เขต 7 และประธานชุมชนชาววัดอรุณลานมะขามบ้านหม้อ
3.คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย(เฮียยุ่ง) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
4.คุณสมนึก ธีระประภาจิตร(เฮียชุ้นคาวบอย) เจ้าของตลาดรถไฟมหาชัยอินเทรน คาวบอย วินเทจ
5.คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ(หนุ่ย กาแฟโบราณ) เจ้าของโรงงานกาแฟโบราณตรามังกรบิน

รองประธานจัดงาน
คุณสมเกียรติ เลิศกาญจนาพร(หยอง วัดอรุณ)
คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล(เสี่ยเกา สายสอง)
คุณศุภพงศ์ เลิศสินธวานนท์ (เสี่ยบอย สีลม)
คุณรุ่งโรจน์ ไมตรีวงษ์(ไก่ กุมารทอง)
คุณชลัช ชมเจริญ(กุ้ง ท่าพระจันทร์)

คณะกรรมการจัดงาน
คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร(แว่น วัดอรุณ)
คุณเลอพงษ์ แก้วพิพัฒน์(หน่อง วัดอรุณ)
คุณปพิชญานันท์ รัตนประสิทธิ์(อาจารย์ฝนทิพย์)
คุณวงศ์วดี แสงสว่าง(น้องมะขาม)
คุณกฤษณะ เนาว์สถาน(นะ เมืองเพชร)หน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม